जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं । जथाभावि फोहोर नफालौँ, नगर स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा नगरपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , नगरपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , गाैर नगरपालिका क्षेत्रलाई खुला दिशा मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन सहयोग पुर्याऔँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

विधुतीय शुसासन सेवा

Post date
आबेदन फारम Thursday, April 19, 2018 - 20:30
सामाजिक सुरछ्या भत्ता बारे अनलाइन खबरमा प्रकासित समाचारको स्पस्टिकरण Friday, June 30, 2017 - 13:31
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम Sunday, July 31, 2016 - 13:31
आ.ब. २०७२/७३ मा सामजिक सुरक्षा पाउनेहरुको नामावली Monday, August 17, 2015 - 16:37
मधेशी/जनजाती/दलित प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:40
बिद्युत सिफारीसको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:32
नागारिकत्ता सिफारीसको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:30
चार किल्ला प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:25
जग्गा मूल्याङ्कनको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:23
नाता प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:17
नागरिक वडापत्र Sunday, May 31, 2015 - 11:00
बसाई सराईको सूचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:42
विवाहको सूचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:40
जन्मको सुचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:36
मृत्यूको सुचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:34