जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

विधुतीय शुसासन सेवा

Post date Documents
आबेदन फारम Thursday, April 19, 2018 - 20:30 PDF icon application form.pdf
सामाजिक सुरछ्या भत्ता बारे अनलाइन खबरमा प्रकासित समाचारको स्पस्टिकरण Friday, June 30, 2017 - 13:31
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम Sunday, July 31, 2016 - 13:31 PDF icon download (24).pdf
आ.ब. २०७२/७३ मा सामजिक सुरक्षा पाउनेहरुको नामावली Monday, August 17, 2015 - 16:37 PDF icon SocialSecurity-Beneficiaries.pdf
मधेशी/जनजाती/दलित प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:40 PDF icon Madhesi Approval Form.pdf
बिद्युत सिफारीसको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:32 PDF icon Electricity Recommendation Form .pdf
नागारिकत्ता सिफारीसको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:30 PDF icon Citizenship Recommendation Form.pdf
चार किल्ला प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:25 PDF icon Land's Boundary Approval Form.pdf
जग्गा मूल्याङ्कनको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:23 PDF icon Land Evaluation Form.pdf
नाता प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:17 PDF icon Relation Approval Form.pdf
नागरिक वडापत्र Sunday, May 31, 2015 - 11:00 PDF icon Citizen-charter.pdf
बसाई सराईको सूचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:42 PDF icon Migration Registration Form.pdf
विवाहको सूचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:40 PDF icon Marriage Registration Form.pdf
जन्मको सुचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:36 PDF icon Birth Registration Form.pdf
मृत्यूको सुचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:34 PDF icon Death Registration Form.pdf