जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

सरोज कुमार लालदास

Phone: 
9845117799
Section: 
आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा