जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

व्याक हो लोडर र सक्सन टयांक आपुर्ति गर्न म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: