जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

वाताबरणमैत्रि स्थानीय सासन कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४ को आयोजना लगानी विवरण