जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

राजेश कुमार सिंह

Phone: 
९८४५०५९८१५
Section: 
वडा नं. ९