जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

भुनेश्वर कुमार

Phone: 
९८६११००९२५
Section: 
वडा नं. ४