जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

पवन कुमार महताे

Email: 
mahatopawan452@gmail.com
Phone: 
9855040878
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा