जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नागेन्द्र राय यादव

नागेन्द्र राय यादव
Email: 
raynagendra@yahoo.co.in
Phone: 
९८५११८९५४८
Section: 
योजना तथा प्राविधक शाखा