जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

धिरेन्द्र कुमार लालदास

Email: 
dlaldas@yahoo.com
Phone: 
९८५५०२०५८८
Photo: 
Elected or Staff: 
Staff
Show on Home Block: 
1
Select Ward: 
Ward1