जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

दोस्रो अधिवेशन को नीति तथा बजेट कार्यक्रम विधिवत रुपमा समापन गरियो