जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

गौर नगरपालिका द्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई सेवाग्राहीहरु को सुबिधा को लागि बस्ने टेबल हस्तांतरण गरियो |