जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

कार्यक्रम अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

Supporting Documents: