जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

कमलेश्वर प्रसाद वर्मा

Phone: 
९८४५०२१७५९
Section: 
स्वास्थ्य शाखा