जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

आ.ब २०७२/७३ आय व्यय विवरण सर्वसाधारणको जानकारीकाे लागि प्रकाशित गरिएकाे बारे ।