जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अजय कुमार गुप्ता

Email: 
ajaygupta40001@gmail.com
Phone: 
९८५५०४०००१
Section: 
गौर ना.पा.