जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अजय कुमार गुप्ता

Email: 
gaurnapa@gmail.com
Phone: 
9855040001
Section: 
नगर प्रमुख