जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अ.न.मी र कार्यालय सहयोगीकाे अन्तरवार्ता सम्बन्धमा